Очистить массив от дублей в JavaScript и Node JS

При помощи Set()

let chars = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B']
let uniqueChars = [...new Set(chars)]

console.log(uniqueChars)

результат:

['A', 'B', 'C']

 

при помощи методов indexOf() и filter()

let chars = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B']
let uniqueChars = chars.filter((element, index) => {
    return chars.indexOf(element) === index
})

console.log(uniqueChars);

результат:

['A', 'B', 'C']

 

использование методов includes() и forEach()

let chars = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B']
let uniqueChars = []
chars.forEach((element) => {
    if (!uniqueChars.includes(element)) {
        uniqueChars.push(element)
    }
});

console.log(uniqueChars)

результат:

['A', 'B', 'C']